Inscripció General

MATRÍCULA: 60 €
(Al juny mantenim el mateix preu de la matrícula)

 

1.- Dades personals

DADES PERSONALS

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

DNI:

Lletra:

Primer correu-e:

Segon correu-e:

Mòbil:

TARDES (de 15.30 h a 18.30 h)

DILLUNS 1 DE JULIOL:

DIMARTS 2 DE JULIOL:

DIMECRES 3 DE JULIOL:

 

2.- Pagament de la matrícula

Fes una transferència del cost de la matrícula (60 €) al compte d’AulaMèdia:
ES26 3025 0005 8714 3323 2944 de la “Caixa d’Enginyers”

Molt important:
En el moment de fer l’ingrés o la transferència indica en el remitent el teu nom i cognoms. Sense aquestes dades NO podrem adjudicar-te la plaça.

 

3.- Confirmació de la inscripció

Uns dies desprès del pagament rebràs un correu-e de la secretaria d’AulaMèdia amb la confirmació de la teva inscripció a les Jornades.

 

 


Aquesta matrícula dona dret al certificat d’assistència (en cas d’assistir com a mínim el 80 % de les hores) i al material que es lliurarà en les Jornades.

Aquesta activitat de formació permanent té el reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.