DATES

Les Jornades d’Educació Mediàtica. MIRAR, PENSAR… ACTUAR!

es realitzaran entre el dilluns 1 de juliol i el dijous 4 de juliol (30 hores)